อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

3 มิ.ย. 2563
02507
รายการวิทยุ "รำลึกเพลงรัก" เริ่ม 19 กพ. นี้
รายการวิทยุ "รำลึกเพลงรัก" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา AM 1467 จะเริ่มออกอากาศอีกครั้งในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2549 ในวันจันทร์ที่ 19 ก.พ. นี้ เวลา 13.20-14.00 น. เป็นประจำทุกวัน ซึ่งคุณอติพร เสนะวงศ์ และ ต๊ะ-พิเชษฐ์ จะเป็นผู้จัดประจำทุกวันจันทร์ จนถึงกลางเดือนพ.ค.
ส่วนรายการ "ดนตรีกานต์" FM 92/AM 1161 ซึ่งคุณอติพร เสนะวงศ์ และ ต๊ะ-พิเชษฐ์ จะเป็นผู้จัดในวันพฤหัสบดีที่ 26 ก.พ. นี้ เวลา 11.15-1200 น.
ทั้งสองรายการเป็นการจัดสด โทรศัพท์เข้าไปขอเพลงได้ที่
รายการวิทยุ "รำลึกเพลงรัก" โทร 0 2354-5750
รายการ "ดนตรีกานต์" โทร 0 2354-5712-3
จะเป็นรายการที่เสนอเพลงที่ขับร้องโดยดาวรุ่งคลื่นลูกใหม่และนักร้องประกวดจากโครงการ "คลื่นลูกใหม่ หัวใจ สุนทราภรณ์" นอกเหนือจากสถานีวิทยุเพื่อการอนุรักษ์

โรงเรียน...16 กุมภาพันธ์ 50 เวลา 10:30 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป