อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

19 ม.ค. 2564
02520
ควรจัดให้มี ห้องภาพสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์ ใน websuntaraporn.com
เนื่องจากได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์หลายครั้งแล้วซึ่งในแต่ละครั้งได้มีการบันทึกภาพกันอยู่เสมอ บางท่านได้นำเสนอออกมาทางห้องมุมฯ บางท่านเมื่อถ่ายแล้วก็เก็บ ซึ่งภาพเหล่านี้ต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นประวัติศาสตร์ที่จะสามารถเล่าความเป็นไปเป็นมาของสมาชิกบ้านคนรักสุนทราถรณ์ได้อย่างดี ผมจึงอยากเสนอให้มีห้องภาพที่แสดงถึงกิจกรรมที่ผ่านมาของสมาชิกฯ แบ่งแยกไว้เป็นหมวดหมู่หรือเป็นงานๆ ใครที่มีรูปถ่ายที่ได้ถ่ายไว้ในงานไหนก็สามารถนำมาใส่ไว้ได้ ผมว่าสมาชิกที่มาภายหลังจะสามารถเข้ามาชื่นชมกันได้ครับ ใครมีความเห็นที่จะเสนออย่างไรกรุณาออกความคิดเห็นด้วยครับ

เหม็ง27 กุมภาพันธ์ 50 เวลา 08:12 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป