อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

20 ม.ค. 2564
02525
สรุปงาน "ดนตรีสำหรับประชาชน ประจำปีที่ 54 ครั้งที่ 22 การบรรเลงดนตรีสากล ของ คณะสุนทราภรณ์"
สรุปงาน "ดนตรีสำหรับประชาชน ประจำปีที่ 54 ครั้งที่ 22 การบรรเลงดนตรีสากล ของ คณะสุนทราภรณ์"
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา
ตั้งแต่เวลา 17.04 - 19.35 น.
ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

เทพกร บวรศิลป์ รายงาน

******************************
เริ่มการแสดงเวลา 17.04 น.
******************************

1. ไตเติ้ล (บรรเลง)
2. พระราชนิพนธ์ "พระมหามงคล" (บรรเลง)
3. เชิญ (พรศุลี วิชเวช, อรดี วิชเวช)
4. รักเถอะรักกันไว้ (หมู่)

******************************
พิธีกร คุณอรอนงค์ เสนะวงศ์
******************************

5. ยอดรักยอดขวัญ (พีรยุทธ อุปถัมภ์-สุดจิตต์ หงส์อรุณ)
7. ไฟรักในทรวง (พัชร์นีย์ อยุทย์ยานนท์, ภัทรพร ศรีไชยรัตน์, สาโรช เจริญสวัสดิ์, วสุมนย์ จงศรีรัตนพร)
8. สวยจริงรักจริง (ณัฐ ณัฐดนัย วงศ์วรสันต์, แบงค์ ณัฐชาติ ธัมมกิตติคุณ, พีซ ภาณุ ตติยะวรนันท์)
9. พี่รักจริง (โกษา รัตนวงศ์-พัชร์นีย์ อยุทธ์ยานนท์)

******************************
พิธีกร คุณอรอนงค์ เสนะวงศ์
******************************

10. บ้านนาราตรี (พีซ ภาณุ ตติยะวรนันท์-แอร์ ทิพย์พธู ชินรักษา)
11. บอกเธอเสียที (เนื้อเต็ม) (เผชิญ บ่อผล-พัฒนา บ่อผล)
12. สาวอัมพวา (อุดมวิทย์ จงศรีรัตนพร)
13. จะเป็นอย่างไรถ้าชายหญิงไม่รักกัน (พลอย อัมพร ตั้งจิตวิทยากุล, โบว์ ปณยา สิริวัธน์)
14. ดาวล้อมเดือน (นาว ฐิติภัทร เวชภูติ)

******************************
พิธีกร คุณอรอนงค์ เสนะวงศ์
******************************

15. ผีเสื้อยามเช้า (ลูกตาล ฐิติรัตน์ สำราญเริงจิตต์)
16. รักรัญจวน (แจ๊ป ณฤดล ผิวอ่อน)
17. แค้น (หนึ่ง หนึ่งฤทัย สิงห์ทอง)
18. ครวญถึงเจ้า (โอ๋ สมชาติ ชื่นฟัก)
19. ยิ้ม (เบนซ์ สุรีย์ เครือภู่)

******************************
พิธีกร คุณอรอนงค์ เสนะวงศ์
******************************

20. สายลมเย็น (พรศุลี วิชเวช)
21. พี่รักเจ้า (เจือนศักดิ์ น้อยสุวรรณ)
22. ลออองค์ (รัชตพันธ์ พงศบุตร-อรดี วิชเวช)
23. เอื้องไพร (ทิพรักษ์ แสงเงิน-พรศุลี วิชเวช)
24. ข้องจิต (รัตนพล จินตกานนท์-วชิรพันธ์ เนตรเจริญ)
25. พัทลุงเมืองงาม (รัชตพันธ์ พงศบุตร-จิตนภา จิตอารี)
26. เย็นลมว่าว (ทิพรักษ์ แสงเงิน, รัชตพันธ์ พงศบุตร)
27. กุหลาบเชียงใหม่ (รัตนพล จินตกานนท์)

******************************
พิธีกร คุณอรอนงค์ เสนะวงศ์
******************************

28. คิดถึงฉันบ้างไหม (มะเหมี่ยว ศศิพิมพ์ อาทยะกุล)
29. เดือนประดับใจ (ยุ้ย ปิยวรรณ สงวนทรัพย์)
30. ไพรพิศดาร (จิมมี่ บัญชา รักษาจันทร์-ปาน นิธิมา วิชเวช)
31. ถึงอย่างไรก็รัก (ดุ๊ก ณัฐวุฒิ เนตรเจริญ)
32. ลมเพ้อ (นุ่น สุบงกช ทองช่วงป
33. ดึกคืนนี้ (มีน ณัฏฐ์นรี มะลิทอง)
34. แมวกะหนู (น้ำตาล ปรียาภัทร-แนธ ศมณฑรัตน์ เวชภูติ)
35. รักในลมหนาว (หมู่ดาวรุ่งคลื่นลูกใหม่หญิง)
36. ขอให้พี่บอกว่ารักสักคำ (หมู่ดาวรุ่งคลื่นลูกใหม่ชาย)
37. แดนดินถิ่นรัก (หมู่)
38. สรรเสริญพระบารมี (หมู่)

******************************
จบการแสดงเวลา 19.35 น.
******************************

เทพกร บวรศิลป์28 กุมภาพันธ์ 50 เวลา 22:18 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป