อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

27 ม.ค. 2564
02542
สรุปงานมินิคอนเสิร์ต "สุนทราภรณ์ย้อนอดีต" ประจำเดือน มีนาคม 2550
สรุปงานมินิคอนเสิร์ต "สุนทราภรณ์ย้อนอดีต" ประจำเดือน มีนาคม 2550
ณ ศูนย์การค้าเสรีเซ็นเตอร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหาคร
วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2550
ระหว่างเวลา 15.25 - 18.05 น.

เทพกร บวรศิลป์ รายงาน

****************************************
เริ่มการแสดงเวลา 15.25 น.
****************************************

1. ไตเติ้ล (บรรเลง)
2. พระราชนิพนธ์ "พระมหามงคล" (บรรเลง)
3. เชิญ (พรศุลี วิชเวช, อรดี วิชเวช, นุ่น สุบงกช ทองช่วง)
4. มาร์ชนเรศวรมหาราช (หมู่)

****************************************
พิธีกร คุณอติพร สุนทรสนาน เสนะวงศ์
****************************************

5. เชียงใหม่เมืองงาม (พรศุลี, จิตนภา, อรดี, นุ่น สุบงกช นำหมู่)
6. กุหลาบเชียงใหม่ (เจือนศักดิ์ น้อยสุวรรณ)
7. เอื้องกำสรวล (พรศุลี วิชเวช)
8. ผาเงอบ (อรดี วิชเวช)
9. สาวห้วยแก้ว (ทิพรักษ์ แสงเงิน)
10. หนองบัว (จิตนภา จิตอารี)
11. ตาคลี (รัชตพันธ์ พงศบุตร)
12. แดนฤดีสีคิ้ว (เจือนศักดิ์ น้อยสุวรรณ-พรศุลี วิชเวช)
13. ขวัญโดม (รัตนพล จินตกานนท์)
14. ดวงเดือน (รัชตพันธ์ พงศบุตร-อรดี วิชเวช)

****************************************
พิธีกร คุณอติพร สุนทรสนาน เสนะวงศ์
****************************************

15 บอกเธอเสียที (เผชิญ บ่อผล-พัฒนา บ่อผล)
16. มาลีแดนสรวง (โอปอ ปรารถนา วันสี)
17. ดาวล้อมเดือน (มะนาว ฐิติภัทร เวชภูติ)

****************************************
พิธีกร คุณอติพร สุนทรสนาน เสนะวงศ์
****************************************

18. รอยบุญรอยกรรม (ซัน ชาตรี ชุ่มจิตร)
19. บัวกลางบึง (ลูกตาล ฐิติรัตน์ สำราญเริงจิตต์)
20. ไม่รักไม่รู้ (โอ๋ สมชาย ชื่นฟัก-หนึ่ง หนึ่งฤทัย สิงห์ทอง)
21. ยอดกัลยาณี (แจ๊บ ณฤดล ผิวอ่อน)
22. มองอะไร (เบนซ์ สุรีย์ เครือภู่)

****************************************
พิธีกร คุณอติพร สุนทรสนาน เสนะวงศ์
****************************************

23. พิมผกา (มีน ณัฏฐ์นรี มะลิทอง)
24. พ่อค้าเรือเร่ (ดุ๊ก ณัฐวุฒิ เนตรเจริญ)
25. ห่วงรัก (ยุ้ย ปิยวรรณ สงวนทรัพย์)
26. นิทราสวาท (โน้ต พรชัย เอกศิริพงษ์)
27. รักเธอคนเดียว (นุ่น สุบงกช ทองช่วง)
28. แว่วเสียงเธอ (วิ วิรัช ศรีพงษ์)
29. ม่านมงคล (วิ วิรัช ศรีพงษ์)
30. พระจันทร์วันเพ็ญ (เอ็ม เชี่ยวชาญ กิจสมบัติไชย-นุ่น สุบงกช)

****************************************
พิธีกร คุณอติพร สุนทรสนาน เสนะวงศ์
****************************************

31. เกิดเป็นหญิง (มะเหมี่ยว ศศิพิมพ์ อาทยะกุล)
32. ทาสรัก (ต๊ะ พิเชษฐ์ จิรารัตนาศิริ)
33. เสมอใจ (ต๊ะ พิเชษฐ์ จิรารัตนาศิริ-มีน ณัฏฐ์นรี มะลิทอง)
34. กรรมรัก (เอ็ม เชี่ยวชาญ กิจสมบัติไชย)
35. เพลงอรุณ (ปาน นิธิมา วิชเวช)
36. ผู้ชายนะเออ (นุ่น สุบงกช, ปาน นิธิมา, ยุ้ย ปิยวรรณ)

****************************************
พิธีกร คุณอรอนงค์ เสนะวงศ์
****************************************

37. รำวงลูกไม้เก่า (หมู่)
38. รำวงดาวพระศุกร์ (หมู่)
39. ไตเติ้ล (บรรเลง)

****************************************
จบการแสดงเวลา 18.05 น.
****************************************

เทพกร บวรศิลป์12 มีนาคม 50 เวลา 17:01 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป