อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

7 ธ.ค. 2564
02640
ข้อเสนอ การจัดพบปะสังสรรค์ ครั้งต่อไป
คุณคนนนท์ - เสนอ วันเสาร์ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

- เวลาและสถานที่เดิม กติกาเดิมนะครับ
(ร้านกลิ่นแก้วจะเริ่มเปิดชั้นสอง ตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไป ค่าบริการ อาหารและน้ำดื่ม ตลอดงาน ๓๐๐ บาท - เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แยกต่างหาก ใครดื่มต้องจ่ายเอง)
- สมาชิกจัดหา ขนม ขบเคี้ยว มาพบปะสังสรรค์กัน ตามอัธยาศัย
- เปิดคาราโอเกะ อย่างไม่เป็นทางการ (อนุญาตให้ร้องเพลงที่ไม่ใช่ เพลงสุนทราภรณ์ได้)
- ๑๘.๐๐ ถึง ๒๔.๐๐ น. (peak time) เปิดการพบปะสังสรรค์ อย่างเป็นทางการ สมาชิกอาวุโส (นับจากวันเป็นสมาชิก - ไม่ได้นับอายุ) กล่าวต้อนรับสมาชิก รายการแนะนำสมาชิกใหม่
- เปิดคาราโอเกะ เป็นทางการ (ร้องได้เฉพาะเพลง สุนทราภรณ์ เท่านั้น - ยกเว้นสมาชิกมากกว่ากึ่งหนึ่งจะอุญาตเป็นกรณีพิเศษ)
- ฟ้าสาง สร่างเมา ลาก่อน

รายการต่างๆที่พบนี้เป็นเพียงขอเสนอของผมเท่านั้นครับ

กะล่อนทอง4 มิถุนายน 50 เวลา 07:21 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป