อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

25 ต.ค. 2563
02683
สรุปงานคอนเสิร์ต "การเวกเสียงใส น้อมใจบูชาครู" วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2550
สรุปงานคอนเสิร์ต "การเวกเสียงใส น้อมใจบูชาครู" ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2550
ระหว่างเวลา 13.30 - 18.05 น.

ชัยรักษ์ พิทักษ์ถิ่นและเทพกร บวรศิลป์ รายงาน

****************************************
เริ่มการแสดงเวลา 13.30 น.
****************************************

ชุดที่ 1 "ขับเสภาขานไข"
โดยครูศิริ วิชเวช ศิลปินดีเด่น และคุณพรศุลี วิชเวช

1. ไตเติ้ล (บรรเลง)
2. พระราชนิพนธ์ "พระมหามงคล" (บรรเลง)
3. เชิญ (หมู่คลื่นลูกใหม่หญิง)

ชุดที่ 2 "วัฒนธรรมนำไทย"
4. วัฒนธรรมนำไทย (พรศุลี วิชเวช นำหมู่)
5. วัฒนธรรม (พรศุลี วิชเวช นำหมู่)

ชุดที่ 3 "น้อมใจบูชาครู"
6. ชีวิตกับความรัก (พรศุลี วิชเวช)
7. บัวไกลตา (พรศุลี วิชเวช)
8. หนองบัว (พรศุลี วิชเวช)
9. ฝากใจกับจันทร์ (พรศุลี วิชเวช)
10. ศกุนตลา (พรศุลี วิชเวช)

ชุดที่ 4 "เชิดชูคีตศิลป์"
11. ใคร (จิตนภา จิตอารี/เจือนศักดิ์ น้อยสุวรรณ)
12. สั่งรักฝากธาร (อรดี วิชเวช/ทิพรักษ์ แสงเงิน)
13. คูนรำลึก (รัชตพันธ์ พงศบุตร)
14. สัญญารัก-คำสัญญา (กรองกาญจน์ ไชยรัตน์/รัตนพล จินตกานนท์)
15. ชีวิตชาวเขา (หมู่สุนทราภรณ์)

ชุดที่ 5 "ลือระบิลทั่วถิ่นไทย"
16. สนต้องลม (พรศุลี วิชเวช)
17. นางครวญ (พรศุลี วิชเวช)
18. ราตรีสิ้นดาว (พรศุลี วิชเวช)
19. สายลมเย็น (พรศุลี วิชเวช)

ชุดที่ 6 "ก้องไกลทั่วทุกทิศ"
20. เมื่อไหร่จะให้พบ (พรรณี สุภัทรพันธุ์)
21. กลิ่นรักดอกแก้ว (พรรณี สุภัทรพันธุ์/พรศุลี วิชเวช)
22. จันทร์จูบฟ้า (พรศุลี วิชเวช/กำธร วังอุดม)
23. เสียดายเดือน (กำธร วังอุดม)
24. รำวงตอบรัก (พรศุลี วิชเวช) ประกอบการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์

การแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ ชุด "ระบำครุฑเฉลิมพระเกียรติฯ"
การแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ ชุด "กลองยาวปะทะโปงลาง"

พักการแสดง 15 นาที

ชุดที่ 7 "แนบดวงจิตมิตรเพลง"
25. สุดหล้าฟ้าเขียว (พรศุลี วิชเวช)
26. สุดรำพัน (พรศุลี วิชเวช)
27. สุดแสนเสียดาย (พรศุลี วิชเวช)
28. สวรรค์บันดาล (พรศุลี วิชเวช)

ชุดที่ 8 "สรรบรรเลงลือเลื่อง"
29. อาลัยรัก (ปณัช์ชพรรณ ตีระนันทร์)
30. กำศรวลรัก (ปณัช์ชพรรณ ตีระนันทร์/พรศุลี วิชเวช)
31. คติรัก (พรศุลี วิชเวช/ปรีชา เศขรฤทธิ์)
32. ยอดตองต้องลม (ปรีชา เศชรฤทธิ์)

ชุดที่ 9 "ฟูเฟื่องฟุ้งคลุ้งฟ้า"
33. เสี่ยงเทียนเสี่ยงรัก (แนน พรวลี เอกศิริพงษ์/วิ วิรัช ศรีพงษ์)
34. ใต้แสงเทียน (นุ่น สุบงกช ทองช่วง/เอ็ม เชี่ยวชาญ กิจสมบัติไชย)
35. เดือนประดับใจ (ยุ้ย ปิยวรรณ สงวนทรัพย์/โอ๋ สมชาติ ชื่นฟัก)
36. ราตรีประดับดาว (มีน ณัฎฐ์นรี มะลิทอง/ต๊ะ พิเชษฐ์ จิรารัตนาศิริ)
37. ใจคู่ใจ (เบ๊นซ์ สุรีย์ เครือภู่/จิมมี่ บัญชา รักษาจันทร์)
38. ครูสอนรัก (มะเหมี่ยว ศศิพิมพ์ อาทยะกุล/ดุ๊ก ณัฐวุฒิ เนตรเจริญ)

ชุดที่ 10 "ร้อยแหล่งหล้าตราตรึง"
39. จนนาง (พูลสุข สุริยะพงษ์รังษี/พรศุลี วิชเวช)
40. ปาริชาต (พูลสุข สุริยะพงษ์รังษี/พรศุลี วิชเวช)
41. ยอดดวงใจ (พูลสุข สุริยะพงษ์รังษี)

ชุดที่ 11 "ชวนคำนึงถึงทุกครา จำใจลาชั่วครานี้"
42. สั่งรัก (พรศุลี วิชเวช)
43. แสนห่วง (พรศุลี วิชเวช)
44. ลาชั่วคืน (พรศุลี วิชเวช)
45. อาลัยลา (พรศุลี วิชเวช)
46. ลาก่อน (พรศุลี วิชเวช นำหมู่)

****************************************
จบการแสดงเวลา 18.05 น.
****************************************

ชัยรักษ์ พิทักษ์ถิ่น2 กรกฎาคม 50 เวลา 11:19 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป