อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

5 มี.ค. 2564
02776
บทเพลงของครูเพลง
ผมเข้าไปที่ บทเพลงพื่อจะเช็คดูว่า ครูสุรํฐ พกกะเวส แต่งเพลงอะไรไว้บ้าง
ปรากฎว่า เช็คได้เพียงหน้า 1 หน้าเดียว คือเพลงกลิ่นดอกโศก (3271) ถึง สัญญาที่เธอลืม ( 488) เท่านั้น
แต่พอเปิดหน้าที่ 2 กลับเป็น จงทำดี (432) ถึง ฉันคนไทย (239) ซึ่งเป็นบทเพลงรวมทั้งหมด
ขอคำแนะนำด้วยครับว่า จะปิด หน้าที่ 2 -3 - 4 อย่างไร
ขอบคุณล่วงหน้า


แฟนสุนทร์24 สิงหาคม 50 เวลา 09:53 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป