อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

21 ต.ค. 2563
02810
ข่าวฝากจากทายาทคุณสุวัฒน์ วรดิลก - คุณเพ็ญศรี พุ่มชูศรี
งานพระราชทานเพลิงศพคุณสุวัฒน์ วรดิลก - คุณเพ็ญศรี พุ่มชูศรี ศิลปินแห่งชาติ

วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม กทม
เวลา 1500 น. เวียนศพขึ้นเมรุ
เวลา 1530-1630 น. การแสดงจากศิลปินและศิลปินแห่งชาติ
เวลา 1700 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิง

โรงเรียน...18 กันยายน 50 เวลา 20:14 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป