อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

20 เม.ย. 2564
02816
!!อัดเสียงคลื่นลูกไหม่ ชุด 2!!
ผมฟัง 104.75 คุณอติพรประกาศว่า กำลังเข้าห้องอัดเสียง คลื่นลูกใหม่ ชุด 2 ก็ดีใจที่จะได้ฟังหลากหลาย แต่อยากจะขอถามว่าไม่มีการอัดเสียงของรุ่นใหญ่บ้างหรือครับ ไม่เห็นมีผลงานออกมาเลย ผมว่าน่าจะทำพร้อมกันออกขาย น่าจะขายดีนะครับ เพราะรุ่นใหญ่ ร้องได้อารมณ์กว่าเยอะ (ไม่กลัวเขาน้อยใจบ้างหรือครับ) ดูมานานแล้วครับที่เสรีฯ ผมไปฟังกันเป็นกลุ่มที่ชื่นชอบ ผมออกความเห็นบ้างครับ น่าจะรับไว้พิจารณานะครับ กลุ่มแสนปี

แฟนเพลงการเวกเสียงใสนิรันดรกาล20 กันยายน 50 เวลา 12:53 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป