อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

13 เม.ย. 2564
02834
เพลงสุนทราภรณ์ กับวง Thailand Philharmonic Orchestra
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา อาจารย์ไพบูลย์ กับคุณสมใจ สำราญภูติ อติพร-วราภรณ์ จากมูลนิธิสุนทราภรณ์ ได้ไปร่วมชมร่วมฟังการบรรเลงเพลง "นิมิตสวรรค์" ของวง Thailand Philharmonic Orchestra ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่ศาลายา ซึ่งบรรเลงโดยนักดนตรีร่วม 80 คน ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
รศ. ดร. สุกรี เจริญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดให้มีการบรรเลงเพลงที่เรียบเรียงเสียงประสานใหม่สำหรับวง philharmonic orchestra จากทำนองของครูเอื้อ สุนทรสนาน ทุกเดือนตั้งแต่เดือนกันยายน 2550 เป็นต้นไป และจะมีการบันทึกเสียงเป็นแผ่นซีดีเพื่อส่งไปเผยแพร่ต่างประเทศด้วย
การบรรเลงครั้งต่อไปจะเป็นในวันศุกร์ที่ 9 พ.ย. เวลา 1900 น. และวันเสาร์ที่ 10 พ.ย. เวลา 1600 น. ณ Auditorium วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โรงเรียน...28 กันยายน 50 เวลา 21:43 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป