อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

1 มี.ค. 2564
02895
อยากทราบความเป็นมาของ เพลงยอดปรารถนา
แรกเริ่มท่านใดคิด ปรุง แต่ง ใครร้องก่อน หลัง ประวัติเพลงนี้ทั้งหมดครับ

เจริญพร โกศินานนท์31 ตุลาคม 50 เวลา 19:57 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป