อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

2 มี.ค. 2564
02898
คืนนั้น (เสาร์ ๓ พ.ย. ๕๐) มันนาน
13:46 03 พ.ย. 2550
12:15 ถึงร้านกลิ่นแก้ว มีผู้มาถึงก่อนผมห้าท่านคือ ๑.ขวัญรัตน์ ๒.ขวัญปราการ ๓.มานิต ๔.kallaya ๕.ย่าแก้ว
๖.กะล่อนทอง ขณะที่ไปถึงคุณขวัญรัตน์ กำลังทำส้มตำ อยู่โดยมีคุณภัท เข้าของสถานที่เป็นลูกมือ ย่าแก้วเป็นคนเชียร์ คุณมานิตและคุณ kallaya กำลังปรับแต่งเครื่องเสียง พร้อมกับลงเพลงที่ยังไม่มีในเครื่อง ... แว่วๆมาว่า มูลค่าหนึ่งหมื่นบาท ... (เพลงละร้อยบาท ร้อยเพลง) ... เพื่อให้สมาชิกของชมรม ได้ร้องกันให้สาแก่ใจ
13:00 น. ๗.หนุ่มคลองดำเนิน มาถึง ...ช่วยปรับแต่งเครื่องเสียง แล้วก็เวียนกันทดสอบ ไมโครโฟนบ้าง คอมพิวเตอร์บ้าง บ่ายโมงยี่สิบ ๘.ปริญญามาถึง ก็มาช่วยกันร้องเพลงทดสอบระบบเสียง ...ยังไม่มีการจัดคิวเพลงแต่อย่างใด แต่ก็เหมือนจัดเพลงโดยอัตโนมัติ เพราะไม่มีใครลัดคิวใครเลย
14:30 น. ๙.สอน มาพร้อมกับเพลงที่ไม่สามารถไปคาราโอเกะที่ไหน เพราะถือซีดีที่สร้างเองมาร้อง ..เช่น บุญหรือกรรม โลกยังรักเรา
15:30 น. ๑๐.ปู่ ๑๑.ศัลย์ เริ่มจัดคิวเพลง เพราะมีสมาชิกมากกว่า สิบท่าน
16:30 น. ๑๒.กิ๊ก ๑๓.สอนเป็น
17:20 น. ๑๔.กลีบลำดวน
17:45 น. ๑๕.บัว ๑๖.กวีแห่งทุ่งบางเขน ทุกท่านได้ทดสอบเสียงแล้ว เริ่มจัดคิวเพลง และจดชื่อเพลงที่ร้อง
18:30 น. ๑๗.คนสมุทรสงคราม ๑๘.ไพสิน
19:00 น. ๑๙. อ.ประพนธ์ ๒๐.Tik Inter ๒๑.ต้อย มีนบุรี
22:30 น. ๒๒.Instructor ๒๓.จาจา (ไม่ได้ร้องเพลงเลย)
23:30 น. ๒๔.คุณพ่อทิดแก้ว
(ไม่ทราบว่ามาตอนไหน - ๒๕.คนรักสุนทราภรณ์ ๒๖.ภัท ... อยู่ตลอดเพราะเป็นเจ้าของสถานที่ ๒๗.ก้อย ผอมกะหร่อง-เด็กเสิร์ฟ ๒๘.เมย์ อวบอั๋น-เด็กเสิร์ฟ ๒๙.นาย???เตี้ย-เด็กเสิร์ฟ???)
16:20 รอบที่ ๑
๑.ปู่ - เมื่อคืนนี้ - ไม่มีในเครื่อง เตรียมแผ่นมาเอง
๒.ศัลย์ - ปากลัด - ไม่มีในเครื่อง สุนทราภรณ์ในดวงใจ
๓.สอน - กังวลรัก - ไม่มีในเครื่อง เตรียมแผ่นมาเอง
๔.ปริญญา - ขอเพียงแต่เห็น - ไม่มีในเครื่อง สุนทราภรณ์ในดวงใจ
๕.สอนเป็น - สายลมเย็น
๖.กิ๊ก - ....ผ่าน
๗.ย่าแก้ว - ไฟเสน่หา
๘.หนุ่มคลองดำเนิน - นางในฝัน - ไม่มีในเครื่อง เตรียมแผ่นมาเอง
๙.กะล่อนทอง - ...ผ่าน
๑๐.kallaya - กุหลาบร่วง
๑๑.มานิต - บุหลันดั้นเมฆ - แผ่นของคุณสอน
๑๒.ขวัญปราการ - บทเรียนสอนใจ
๑๓.ขวัญรัตน์ - พนาโศก
(สรุปว่ามีผู้เตรียมแผ่นมาเอง เพื่อร้องคาราโอเกะ รวม คือ ๑.หนุ่มคลองดำเนิน ๒.kallaya ๓.สอน ๔.ปู่)
17:00 น. รอบที่ ๒
๑.ปู่ - can't help falling in love with you - เตรียมแผ่นมาเอง แต่ดีเจผิดพลาดเปิดแล้วเสียงมันซ้อนกัน - ต้องไปเปิดจาก nick karaoke
๒.ศัลย์ - ลมทะเล
๓.สอน - ฝากน้ำใจ
๔.ปริญญา - หยาดฝนแห่งความรัก
๕.สอนเป็น - พรานรัก
๖.กิ๊ก -.... ผ่าน
๗.ย่าแก้ว - พยาบาลใจ
๘.หนุ่มคลองดำเนิน - น้ำใจน้ำค้าง
๙.กะล่อนทอง - หยาดรุ้ง
๑๐. ๑๑. kallaya มานิต - ใคร - เด่นดวงดาว (เพลงคู่ ทั้งสองเพลง)
๑๒.ขวัญปราการ - สไบแพร
๑๓.ขวัญรัตน์ - ใจหวนครวญรำพัน
๑๔.บัว - เดือนดารา
๑๕.กวีแห่งทุ่งบางเขน - ใต้เงาโศก
๑๖.กลีบลำดวน - ลมเพ้อ - (คู่ ศัลย์)
๑๗.ไพสิน - ห่วงอาลัย
18:15 น. เริ่มรอบที่ ๓ (เพลงสุนทราภรณ์)
๑.ปู่ - รสตาล
๒.ศัลย์ - ยอดรักยอดขวัญ (คู่ บัว)
๓.ต้อย มีนบุรี - ขยี้ใจ
๔.สอน - ดวงดาว
๕.ปริญญา - พรางรัก
๖.กิ๊ก ... ผ่าน
๗.สอนเป็น - ใจชาย ใจหญิง (คู่กิ๊ก)
๘.ย่าแก้ว - บัวไกลตา
๙.คนสมุทรสงคราม - ถึงเธอ
๑๐.หนุ่มคลองดำเนิน - เปิดงาน กล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่ - แม่ศรีเรือน
๑๑.กะล่อนทอง - ชะตาฟ้า (คู่ สอนเป็น)
๑๒.มานิต - ใต้แสงเทียน
๑๓.kallaya - ฝันหวาน
---.ศัลย์ (ร้องเพลงสั่งลาก่อนกลับ - ไปดูฟุตบอล) - จันทร์จูบฟ้า (คู่ คนสมุทรสงคราม)
๑๔.อ.ประพนธ์ - ม่านมงคล
๑๕.ขวัญรัตน์ - สายลมเย็น
๑๖.ขวัญปราการ - ฟ้าแดง
๑๗.บัว - อ้อยใจ (คู่ หนุ่มคลองดำเนิน)
๑๘.กวีแห่งทุ่งบางเขน - อย่าใจน้อย
๑๙.กลีบลำดวน - รักวันเติมวัน
๒๐.ไพสิน - รอยบุญรอยกรรม
๒๑.Tik Inter - สุริยาลับฟ้า
๒๒.ภัท... ผ่าน
19:45 น. รอบที่ ๔
๑.ปู่ - พรานทะเล
๒.ต้อย มีนบุรี - พรานรัก
๓.สอน - ดาวประดับใจ
๔.ปริญญา - แต่ก่อนแต่ไร
๕.กิ๊ก ... ผ่าน
๖.สอนเป็น - รักสลาย
๗.ย่าแก้ว - พอกันที
๘.คนสมุทรสงคราม - สั่งไทร
๙.หนุ่มคลองดำเนิน - แว่วรัก (คู่ kallaya)
๑๐.กะล่อนทอง - ปาริชาต (คู่ บัว)
๑๑.มานิต - ดาวเดือน (คู่ kallaya)
๑๒.kallaya - บ่อโศก (คู่ มานิต)
๑๓.อ.ประพนธ์ - พรานล่อเนื้อ
๑๔.ขวัญรัตน์ - พระจันทร์วันเพ็ญ (คู่ ขวัญปราการ)
๑๕.ขวัญปราการ - เดือนประดับใ

กะล่อนทอง5 พฤศจิกายน 50 เวลา 14:20 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป