อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

26 ก.พ. 2564
00291
เตรียมพบกับพระธรรมนำเพลง สุนทราภรณ์ ชุด2 รวมเพลงส่งเสิรมชาติ ศาสน์ กษัตริย์ของ สุนทราภรณ์
วงดนตรี สุนทราภรณ์ ร่วมกับบรรดาศิลปินนำโดยดาวใจ ไพจิตร ผลิตผลงานเพลงจากวงดนตรี สุนทราภรณ์ ชุดใหม่ เป้นเพลงส่งเสิรมสถาบันชาต ิ สาสน์ กษัตริย์ อาทิ เพลงราชาเป้นสง่าแห่งแคว้น สดดีมหาราชินี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สมเด็จพระเทพฯ อุบลรัตน์ จุฬาภรณ์ โสมสวลี โยสลบัม ไร้รักไร้ผล หยอนำ้เจ้าพระยา ถิ่นยไทยงาม พรานไพร
ขับร้องบันทึกเสียงใหม่หมด โดยคุณดำพุลสุขเปนโปรดิวเซอร์ ร้องโดยดาวใจ ไพจิตร ธานิืนทร์ อินทรเทพ สุเทพ วงศ์กำแหง สวลี ผกาพันธุ์ สุวัจลัย สุทธิมา และศุภชัย ไพจิตร อักไม่นานคงวางจำหน่ายได่กุศลด้วยละ

นิศา23 กันยายน 45 เวลา 21:09 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป