อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

4 มี.ค. 2564
02943
อยากทราบที่มาของเพลง"แหวนประดับนิ้วก้อย" ครับ
ได้ยินเพลงนี้มานานแล้ว ท่านที่ร้องคืออาจารย์ล้วน ควันธรรม อยากทราบที่มาของเพลงนี้จริงๆ โดยเฉพาะแหวนวงนั้น

เจริญพร โกศินานนท์1 ธันวาคม 50 เวลา 22:39 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป