อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

6 มี.ค. 2564
02948
ฟังคุณ จารุลินทร์ จัดรายการพิเศษ เกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์ คืนนี้ เวลา 21.00-22.00น.
คืนนี้ (5 ธันวา 2550) รายการเพื่อนฝันซึ่งปกติจะมีเวลา 22.00-23.00 น.
ทางคลื่น FM. 92.5 MHz และ AM. 891 KHZ. จะไม่มี แต่คุณ จารุลินทร์ มุกสิกพงษ์ ผู้จัดรายการนี้ จะเปลี่ยนมาจัดเป็นรายการพิเศษเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา ในช่วง 21.05-22.00 โดยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์ โดยจะมีเสียงของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้แต่ง
และผู้ร้องด้วย เช่น เสียงคุณ ชวลีย์ ช่วงวิทย์ ซึ่งพูดถึงตอนร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และการอัดเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ในยุคแรก ๆ ด้วย
อาจจะมีเสียงพูดของคุณ เพ็ญศรี ด้วยก็ได้ ฯลฯ ถ้าสนใจก็อย่าลืมติดตามฟังในช่วงเวลาและคลื่นดังกล่าว

78RPM5 ธันวาคม 50 เวลา 15:52 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป