อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

9 มี.ค. 2564
02958
สังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๕๑ กับบ้านคนรักสุนทราภรณ์
สังสรรค์ปีใหม่กับบ้านคนรักสุนทราภรณ์
เสาร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๑
ที่เรือนเจ้าสาว ถนนวิภาวดีรังสิต

คุณชีวัน สมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์ เจ้าของเรือนเจ้าสาว
ได้กรุณาเสนอสถานที่จัดงานอันสวยงามนี้ให้ใช้เป็นที่สังสรรค์ครับ
กำหนดการต่าง ๆ ได้จัดวางไว้ลงตัวแล้วครับ โดยมีคุณกะล่อนทองเป็นประธานจัดงาน และคุณชีวันเป็นรองประธานจัดงานครับ
งานวันนี้เน้นความสนุกสนานของสมาชิกเป็นหลักครับ

กำหนดการจัดงานโดยย่อเป็นดังนี้ครับ

๑๓.๐๐ น. เริ่มร้องพลงคาราโอเกะและเรียนลีลาศ ที่ชั้นบนของเรือนเจ้าสาว
๑๘.๐๐ น. ดนตรีผสมไทยสากลเริ่มบรรเลง สมาชิกขับร้องเพลงหมู่ ๗ เพลง (๗ กลุ่ม)
จากนั้นถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน เปิดงานเป็นทางการ นักร้องรับเชิญขับร้องเพลง
และสมาชิกขับร้องกลุ่มละสามเพลง (รับประทานอาหารเวลา ๑๙.๐๐ น.)
๒๑.๐๐ น. สมาชิกแต่ละท่านขับร้องเพลงตามที่แจ้งไว้ล่วงหน้าจนถึง ๑.๐๐ น.
(จับฉลากจัดลำดับการร้อง)
๑.๐๐ น. สมาชิกขับร้องเพลงคาราโอเกะจนถึงสว่าง

รายละเอียดอื่น ๆ เช่น การจัดกลุ่มขึ้นร้องเพลงหมู่
และร้องเพลงกลุ่มละ ๓ เพลง
จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไปครับ

ขณะนี้เปิดให้สำรองที่นั่งได้ที่ห้องกิจกรรมชมรมฯ ได้แล้วครับที่นี่เลยเชิญ คลิก


โย่ง12 ธันวาคม 50 เวลา 08:52 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป