อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

4 มี.ค. 2564
02966
สีชมพู ..ตุ้ง ตะ ลุ่ง ตะ ลุ่ง โป๊ะ
ตะลุงลำนำ
คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์
ทำนอง ธนิต ผลประเสริฐ
ช. ชื่นอารมณ์ หวังชมอะไร จะให้สุขใจต้องมีเสียงเพลง
ญ.กล่อมดวงมาน สำราญครื้นเครง ร่วมกันบรรเลงขับเพลงลำนำ
(สร้อย)
ญ.เชิญซิเชิญมา_______ช. เชิญมาเต้นรำ
ญ.เชิยญมาร่ายรำ______ช. เชิญมาเต้นรำ
ญ.มาเริงระบำ_________ช. เชิญมาเต้นรำ
ญ.ร่ายรำพร้อมกัน______ช. ในเพลงตะลุง
ญ.ถึงไกลแสนไกล______ช. เราไทยด้วยกัน
ญ.เหนือใต้ผูกพัน_______ช. เราไทยด้วยกัน
ญ.เกิดชาตเดียวกัน______ช. เราไทยด้วยกัน
ญ.ร่วมกันร้องรำ________ช. ในจังหวะตะลุง
ช. ถ้ามีนางไว้เคียงข้างกาย จะเป็นจะตายพี่ก็ยอมน้องเอย
ญ.ปากชาวใต้ แม้นใครไม่เคย เชื่อคำช่นเชยต้องเลยระกำ
(ซ้ำสร้อย)
ช. ปากชาวใต้ หวานในหวานนอก กลัวแม่สาวบางกอกล่อหลอกให้ช้ำใจ
ญ.หากจริงจังเหมือนดังว่าไว้ ก็จัดผู้ใหญ่สู่ขอสมคำ
(ซ้ำสร้อย)


กะล่อนทอง19 ธันวาคม 50 เวลา 08:30 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป