อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

28 ก.พ. 2564
03027
เที่ยวเวียดนาม
สืบเนื่องจาก มีสมาชิกในบ้าน ได้มีโอกาสไปเที่ยวชมความงาม ของอ่าวฮาลอง ประเทศเวียดนาม แล้วถ่ายทอดความสนุกสนาน และความประทับใจ ในการไปเที่ยวครั้งนั้น ให้สมาชิกในบ้านอีกหลายๆท่าน ที่ยังไม่มีโอกาส ได้ไปท่องเทียว ได้รับทราบ เลยเกิดมีความคิดว่า หากจะรวมกลุ่มประมาณ 8-12 ท่าน แล้ว กำหนดวันไปเที่ยว เวียดนามเหนือ...ประมาณ 5-6 วัน ค่าใช้จ่ายประมาณ 10,000 บาท เดินทางกลางเดือน-ปลายเดือนมีนาคม 2551 พอจะมีสมาชิกท่านใด ให้ความสนใจบ้างหรือไม่ กรุณาลงชื่อ หรือติดต่อที่ " ทิดแก้ว " 086-0000671 หากได้ครบตามจำนวน ก็จะกำหนดวันเดินทางและแจ้งค่าใช้จ่าย ที่แน่นอนอีกครั้งครับ

ทิดแก้ว31 มกราคม 51 เวลา 11:08 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป