อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

5 มี.ค. 2564
03065
บทกวีแทบทิพย์แห่งเทวี
ด้วยดวง/พระวิญญาณ/อันเป็นทิพย์ จึงลอยลิบ/ครรไลสู่/พิมานสถาน
มีดวง/ดาริกา/เก็จตระการ ล้อมเป็นดาว/บริวาร/อยู่รอบราย
มีดวง/ดอกไม้/ลดามาลย์ แย้มบาน/รับเสด็จ/เมื่อเดือนฉาย
ตลอดทาง/ช้างเผือก/ที่พาดพราย ราวขับคำ/กวีถวาย/ ณ วันวาร
ค่ำคืน/จะค่อยไข/อัจกลับ รอบพระแท่น/ที่ประทับ/รโหฐาน
คนธรรพ์/กล่อมด้วย/ดนตรีการ ให้นิ่ง/นิทรานาน/ในกาลเวลา
แสงหนึ่ง/รุ้งงาม/จะแรเงา รอรับ/รุ่งเช้า/ฉายอุษา
รินร่ำ/บทเพลง/แห่งนภา เปิดดวงตา/ให้ท้าว/ตื่นบรรทม
เพื่อพบพระ/ประยูรญาติ/ซึ่งอยู่พร้อม ราวแหน/ราวห้อม/ด้วยรักห่ม
เล่าเรียง/ความหลัง/อันรื่นรมย์ ใต้เงาร่ม/แห่งมหา/บุญญาธิการ

เป็นภาคต่อ/จากที่แม่/เล่าให้ฟัง ฟื้นความหลัง/ทั้งเศร้าสุข/มาสืบสาน
จบสิ้นการ/จากพราก/โดยพ้องพาน อยู่เหนือ/นิมมาน/นรดี
เหนือคืน/ เหนือวัน /ใส สว่าง เหนือความ/เวิ้งว่าง /ตามวิถี
เสพย์ทิพย์/แห่งธรรม(ะ)/จารี ด้วยบุญ/บารมี/บำเพ็ญมา
ซึ่งเรื่องราว/เบื้องหลัง/ยังเคลื่อนไหว มีเสียง/ร่ำไห้/ด้วยหวนหา
ด้วยสำนึก/ในพระ/กรุณา บันทึกเป็น/รอยตรา/เต็มหัวใจ
ยังต่อแถว/รอถวาย/สักการะ ซึ่งดวงพระ/วิญญาณ/ย่อมรู้ได้
ถวายพระเกียรติ /ทุกพิธีการ/แม้ผ่านไป ก็เหมือนยัง/ประทับใน/หัวใจเมือง

ประพันธ์โดย อดุล จันทรศักดิ์
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครอง


โรงเรียน...15 กุมภาพันธ์ 51 เวลา 10:02 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป