อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

2 มี.ค. 2564
00313
Do you know Suntaraporn golden boxes #2 and #15?

Suntaraporn golden boxes #2 AND #15[Talab thong Suntaraporn shoot tee song and tee sibha] are cassettes which contian Khun Busaya Rangsri's beautiful songs when she was with Suntaraporn.

Early last Saturday morning I was walking in the park and listening to her songs. It was very enjoyable. I recommend these two cassettes to her many fans. They will not be disappointed.

Have a good week.
Oct.06,02/11;43an


preecha6 ตุลาคม 45 เวลา 23:47 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป