อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

4 มี.ค. 2564
00318
ดาบสองคม
การอ่านข้อความต่างๆในกระทู้นั้นมีทั้งประโยชน์และโทษ ประโยชน์ที่ได้แก่ผู้อ่านโดยเฉพาะแฟนเพลง สุนทราภรณ์ คือ สาระความรู้เกี่ยวกับที่มาที่ไปของเพลงและผู้สร้างสรรค์บทเพลงต่างๆ สำหรับผู้บริหารวงดนตรีและผู้เกี่ยวข้องคือ การวิพากย์วิจารย์ หรือการติเพื่อก่อ ด้านโทษนั้น คือการเขียนข้อความเพื่อมุ่งประโยชน์ส่วนตน เชียร์ตนเองหรือพวกพ้องจนพาดพิงผู้อื่นในทางไม่ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สาระประโยชน์อันใดแก่ผู้อ่านเลย และอีกอย่างคือการติเพื่อทำลาย หรือมีเจตนามุ่งร้าย ........จึงขอให้ผู้อ่าน โดยเฉพาะผู้บริหาร, นักร้อง,นักดนตรี ของวงดนตรี สุนทราภรณ์ โปรดใช้วิจารณญาณ ในการอ่านให้มากกว่านี้ ก่อนที่จะไปเข้าใจผิดผู้อื่นๆที่มิได้เกี่ยวข้อง ต่อกระทู้ต่างๆ ที่พาดพิงวงดนตรีไปในทางไม่ดี

ผู้ถูกพาดพิง8 ตุลาคม 45 เวลา 10:05 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป