อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

9 มี.ค. 2564
00327
พิธีวางรูปปั้นอนุสรณ์ครู เอื้อ
ฟังข่าวจากวิทยุในรถเช้านี้ครับ สรุปได้ว่า...

กรุงเทพมหานครจะทำพิธีวางรูปปั้นอนุสรณ์ครู เอื้อ สุนทรสนานที่หน้าเวทีลีลาศสวนลุมพินีในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2545 เป็นรูปปั้นสูง 2 เมตร เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้เยาวชนได้ระลึกถึงครู เอื้อที่เป็นอัจฉริยะทางด้านดนตรี...โย่ง11 ตุลาคม 45 เวลา 08:59 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป