อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

25 ก.พ. 2564
03282
การแสดงคอนเสิร์ต “เพลงกวี...สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์”
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ครับ

การแสดงคอนเสิร์ต “เพลงกวี...สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์”

นายปรีชา กันธิยะ เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เปิดเผยว่า “สวช. ร่วมกับ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม พร้อมด้วย ครูสุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง พุทธศักราช ๒๕๔๙ จะจัดการแสดงคอนเสิร์ต “เพลงกวี...สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์” ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของศิลปินแห่งชาติสู่สาธารณชน พร้อมทั้งจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจัดตั้งกองทุน สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ ภายใต้กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม

สำหรับการแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ จะเป็นการนำเพลงที่ทรงคุณค่าหลากหลายแนวเพลง อาทิเช่น รักคุณเข้าแล้ว เพียงคำเดียว ใจพี่ รักเอ๋ยรักข้า วิหคเหินลม ที่รัก น่ารัก นางแก้วในดวงใจ กลัวตา ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเพลงยอดนิยมในอดีต มาถ่ายทอดโดย ๕ ศิลปินแห่งชาติ ได้แก่ สวลี ผกาพันธุ์ สุเทพ วงศ์กำแหง ชรินทร์ นันทนาคร รวงทอง ทองลั่นธม ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ รวมถึงศิลปินรับเชิญชั้นนำและทายาทครูเพลง อาทิ มรว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ ฝน ธนสุนทร สุวัจชัย สุทธิมา ดร.จารุวี – จารุทัศ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ขวัญรวี – ฐิตยา กาญจนะผลิน เป็นต้น บรรเลงโดยวงดนตรีสากลวงใหญ่ “กาญจนะผลิน” และ วงดนตรีไทยวงใหญ่ “โจงกระเบน” (จากรายการคุณพระช่วย)

จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจร่วมชมการแสดงครั้งพิเศษ!!! เพียงรอบเดียวเท่านั้น โดยสำรองที่นั่งที่…ไทยทิคเก็ต เมเจอร์ โทรศัพท์ ๐๒ ๒๖๒ ๓๔๕๖ บัตรราคา ๑,๕๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๐๐๐ ๘๐๐ ๕๐๐ ๓๐๐ บาท

เทพกร บวรศิลป์3 กรกฎาคม 51 เวลา 15:58 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป