อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

28 ก.พ. 2564
00335
คุณพิทยา บุญยรัตนพันธ์ุ
เท่าที่ทราบ ถึงแม้ว่าคุณพิทยาฯ จะเคยสังกัดกับวงฯ แต่ไม่เคยบันทึกแผ่นเสียงกับวงฯ เลย เท็จจริงอย่างไรครับ

แฟนฯ13 ตุลาคม 45 เวลา 12:52 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป