อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

6 มี.ค. 2564
00341
นิยาม "เพลง สุนทราภรณ์ "
การบ่งชี้ว่าเพลงใดเป็นเพลง สุนทราภรณ์ นั้น ท่านใช้เกณฑ์ใดเป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้ว่าเพลงนั้นคือเพลง สุนทราภรณ์ ......
1.ประพันธ์คำร้อง - ทำนอง โดยนักประพันธ์สังกัดกรมโษณาการ(กรมประชาสัมพันธ์) หรือนับเฉพาะที่สังกัดวงดนตรี สุนทราภรณ์
2.ขับร้องโดยนักร้องสังกัดกรมโฆษณาการ (กรมประชาสัมพันธ์) หรือนับเฉพาะที่สังกัดวงดนตรี สุนทราภรณ์
3.บรรเลงโดยวงดนตรีกรมโฆษณาการ (กรมประชาสัมพันธ์) หรือ นับเฉพาะวงดนตรี สุนทราภรณ์

ในนิยามของผมเพลง สุนทราภรณ์ (หมายรวมถึงเพลงที่บรรเลงและขับร้องโดยนักร้องนักดนตรีสังกัดกรมโษณาการ หรือกรมประชาสัมพันธ์) โดยมีองค์ประกอบครบทั้ง 3 ประการ โดยเฉพาะข้อ 3 เป็นหลัก เพราะข้อ 1-2 บางครั้งมีการรับเชิญนักประพันธ์ และ นักร้อง สังกัดอื่นมาร่วมงานด้วย ในบางโอกาส
ท่านอื่นเห็นอย่างไรครับ เพราะมีหลายๆท่านเข้าใจผิดคิดว่าเพลงบางเพลงเป็นเพลง สุนทราภรณ์

แผ่นครั่ง16 ตุลาคม 45 เวลา 13:19 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป