อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

5 ธ.ค. 2563
03555
"พระบารมีปกเกล้า" ชาวสุนทราภรณ์อีกครั้งหนึ่ง
วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2551 เวลา 1614 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จถึงลานวัฒนธรรม นาคะวะรังค์ วงดนตรีสุนทราภรณ์บรรเลงเพลงมหาชัย ทรงสั่นกระดิ่งเปิด โครงการ "อัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์" วงดนตรีสุนทราภรณ์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ เสด็จประทับฝั่งสวนลิ้นจี่ UNESCO Thailand Director ทูลเกล้าฯถวายรางวัลอนุรักษ์ดีเด่น

1805 น. หลังเสวยพระกระยาหารและทอดพระเนตรการแสดง เสด็จพระราชดำเนินมายังลานวัฒนธรรม นาคะวะรังค์ ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ขับร้องเพลง "ยามรัก และ รสตาล" สมเด็จพระเทพฯพระราชทานช่อดอกไม้และเหรียญที่ระลึกแด่คุณชาย, อติพร เสนะวงศ์ จากมูลนิธิสุนทราภรณ์, ครูดำ-พูลสุข และนักร้องนักดนตรีวงสุนทราภรณ์ วงดนตรีสุนทราภรณ์บรรเลงเพลง "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" "เพชรอัมพวา" และเพลงอื่นๆต่อไป

1915 น. สมเด็จพระเทพฯ เสด็จร้านบ้านครูเอื้อ...อัมพวา วราภรณ์ เสนะวงศ์ เหรัญญิกและกรรมการมูลนิธิสุนทราภรณ์ ทูลเกล้าฯถวายมาลัยข้อพระกร ที่ปรึกษามูลนิธิ ดร.สุวิชญ์ รัศมิภูติ, รศ.ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ กรรมการมูลนิธิ ปรีชา เศขรฤทธิ์ พรรณี สุภัทรพันธ์, พรรณนิภา สุวรรณสุทธิ และเจ้าหน้าที่ร้านฯ เฝ้ารับเสด็จ คุณหญิงวินิตาทูลเกล้าฯถวายซีดีชุด "แฟนพันธ์แท้" อติพร ทูลเกล้าฯถวายสมุดภาพประวัติครูเอื้อเป็นภาษาอังกฤษ เล่มเดียวกับที่ส่ง UNESCO และเช็คทูลเกล้าฯถวายมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงลงพระนามในสมุดเยี่ยมและเสด็จทอดพระเนตรร้านบ้านครูเอื้อ...อัมพวา รวมถึงร้านอื่นๆในโครงการฯ

20.00 น. เสด็จเสวยพระสุธารสที่ร้านชานชาลาและทอดพระเนตรการแสดงเพลงเรือในคลองอัมพวา จนถึงเวลาเสด็จกลับ วงดนตรีสุนทราภรณ์บรรเลงเพลงมหาชัย วงสุนทราภรณ์บรรเลงเพลงตามคำขอต่อจนถึงเวลาประมาณ 21.10 น.

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


โรงเรียน...25 ธันวาคม 51 เวลา 21:54 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป