อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

19 ม.ค. 2564
03595
"สุนทราภรณ์คืนถิ่นเดิมอัมพวา ครั้งที่ 4" รำลึกครูเอื้อ ๙๙ ปี
ขอยืนยันว่างาน "สุนทราภรณ์คืนถิ่นเดิมอัมพวา ครั้งที่ 4" ปีนี้จะตรงกับวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม เวลา 18.30-21.30 น. เป็นฟรีมินิคอนเสิร์ตและลีลาศ ริมฝั่งแม่กลอง ในอุทยานร.๒ ถ้าแฟนเพลงสุนทราภรณ์ต้องการไปร่วมงานช่วยแจ้งจำนวนไปที่โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี เพื่อจะได้สำรองที่นั่งไว้ให้ล่วงหน้า

โรงเรียน...13 มกราคม 52 เวลา 21:52 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป