อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

21 ม.ค. 2564
03603
ขอแสดงความยินดีกับศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2551
วันนี้ (19 มกราคม 2552) ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) พร้อมทั้งนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัด วธ.และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ศ.พิเศษ ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง ร่วมกันแถลงข่าวผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ปี 2551 ผลปรากฏว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ 3 สาขา มีดังนี้

1.สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ รศ.อิทธิพล ตั้งโฉลก (จิตรกรรม)

2.สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นายอดุล จันทรศักดิ์

3.สาขาศิลปะการแสดง มีผู้ได้รับยกย่อง 5 คน ได้แก่

1) หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ (ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง)
2) นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว (นาฏศิลป์-โขน)
3) พลเรือตรี วีระพันธ์ วอกลาง (ดนตรีสากล)
4) นายศิริ วิชเวช (คีตศิลป์)
5) นายกรีพงศ์ เทียมเศวต หรือ สรพงศ์ ชาตรี (นักแสดงภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์)

ส่วนสาขาศิลปสถาปัตยกรรม ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก เนื่องจากไม่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ

เทพกร บวรศิลป์19 มกราคม 52 เวลา 19:07 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป