อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

27 ม.ค. 2564
03604
เพลงของสุนทราภรณ์ที่ครั้งแรกไม่ใช่
มีบทเพลงของสุนทราภรณ์บางเพลงที่แต่เดิมในการบันทึกเสียงครั้งแรกเป็นของวงอื่น ต่อมาจึงเป็นเพลงของสุนทราภรณ์ในการบันทึกครั้งที่สอง เช่นเพลงรักสลาย บันทึกแผ่นครั้งแรกโดยวงศิษย์จามร ขับร้องโดยคุณชวลีย์เมื่อบันทึกแผ่นครั้งที่สองจึงเป็นวงสุนทราภรณ์ขับร้องโดยคุณจั่นทิพย์ น่าจะมีเพลงในลักษณะเช่นนี้อยู่อีกหลายเพลง

p21 มกราคม 52 เวลา 12:33 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป