อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

23 ม.ค. 2564
03605
ศิลปากรคอนเสิร์ต ๒๔ มค ๕๒ ครบ๙๙ปี ครูเอื้อ สุนทรสนาน
สำนักการสังคีต กรมศิลปากร เสนอ ศิลปากรคอนเสิร์ต
ชุด " วาระครบรอบวันเกิด ครูเอื้อ สุนทรสนาน " ปีที่ ๙๙
(ตรงกับวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒)

โดยวงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร สถาพร นิยมทอง อำนวยเพลง

วันเสาร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.
โรงละครศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
ในหอสมุดแห่งชาติ ( ด้านข้างติดท่าวาสุกรี ) ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

บัตรชั้นล่างราคา ๑๐๐ บาท ชั้นบน๘๐ บาท จำหน่ายบัตรก่อนวันแสดง ๑ สัปดาห์
สอบถามและสำรองที่นั่ง ที่โรงละครแห่งชาติ โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๔-๑๓๔๒ , ๐ ๒๒๒๒-๑๐๙๒
ที่หอวชิราวุธานุสรณ์ ( ในวันแสดง - ก่อนการแสดง ๒ ชั่วโมง ) โทรศัพท์ ๐๒๒๘๑๕๒๑๒ ต่อ ๔๐๐

แผนที่หอสมุดแห่งชาตินี่เลยเชิญ คลิก
แผนผังหอสมุดแห่งชาติhttp://www.nlt.go.th/th_plan.htm

เพลิดเพลินกับตำนานเพลงอมตะ เช่น หวงรัก ยามรัก ห่วงรัก ยามร้าง จุฬาตรีคูณ ปองใจรัก อ้อมกอดพี่ ธนูรัก ไพรพิศดาร ฯลฯ

ผู้ขับร้อง

ศิลปินสำนักการสังคีต กรมศิลปากร
ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ , ฤทธิเทพ ( เอ้ ) เถาว์หิรัญ , วาณี จูฑังคะ , ดวงดาว ( แนน ) เถาว์หิรัญ , สมเจตน์ ภู่นา , ธีรเดช ( เปี๊ยก ) กลิ่นจันทร์ , สุรพัฒน์ ชูก้าน , กนกนาถ ญาณฤทธิ์ดุสิตา21 มกราคม 52 เวลา 13:15 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป