อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

26 ม.ค. 2564
03606
21 มกราคม : วันรำลึกถึงคุณครูเอื้อ สุนทรสนาน อัจฉริยชนทางดนตรี
วันนี้เมื่อปีที่แล้ว ได้ตั้งกระทู้แบบเดียวกันนี้ เพื่อรำลึกถึงคุณครูเอื้อ สุนทรสนาน เนื่องในวาระครบรอบวันชาตกาล เวลาประเดี๋ยวเดียว ผ่านไปอีกหนึ่งปีแล้ว และหากคุณครูท่านยังมีชีวิตอยู่ ปีนี้ท่านจะมีอายุ ๙๙ ปี และอีกไม่นาน พวกเราทั้งหลายจะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในวาระ ๑๐๐ ปีชาตกาล ของคุณครูเอื้อ สุนทรสนาน บรมครูเพลงผู้ยิ่งใหญ่ ด้วยเหตุนี้ ในฐานะที่เป็นผู้ที่ได้รับความสุข ความเบิกบานใจจากเสียงเพลงของสุนทราภรณ์มาตลอดชีวิต จึงขอคารวะด้วยใจเคารพ และขอเชิญมวลสมาชิก ได้ร่วมกันใช้พื้นที่ในกระทู้นี้ รำลึกถึงท่าน เนื่องในวันอันสำคัญนี้ หากคุณครูท่านมีญาณวิถีใดที่จะหยั่งทราบได้ ขอได้โปรดรับรู้ว่า พวกเรายังรำลึกถึงท่าน และเห็นคุณค่าอันสูงส่งในผลงานของท่านเสมอมา ด้วยความเคารพจากใจจริงครับ

พรานทะเล (หนุ่ม)21 มกราคม 52 เวลา 17:52 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป