อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

27 ม.ค. 2564
03613
สรุปงานคอนเสิร์ต "สุนทราภรณ์ 99 ร่ายลีลา เริงลีลาศ"
สรุปงานคอนเสิร์ต "สุนทราภรณ์ 99 ร่ายลีลา เริงลีลาศ"
จัดโดย สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิหนังสือพิมพ์ และวงดนตรีสุนทราภรณ์
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2552
ระหว่างเวลา 14.00 - 17.40 น.

เทพกร บวรศิลป์ และชัยรักษ์ พิทักษ์ถิ่น รายงาน

****************************************
เริ่มการแสดงเวลา 14.00 น.
****************************************

1. เพลงสรรเสริญพระบารมี (เปิดเทป)

****************************************
พิธีกร คุณอติพร สุนทรสนาน เสนะวงศ์ กล่าวต้อนรับ
เชิญ คุณนคร วีระประวัติ
อุปนายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
แถลงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

พิธีกร คุณอติพร สุนทรสนาน เสนะวงศ์ นำเข้าวงดนตรีสุนทราภรณ์
ในการควบคุมของครูดำ พูลสุข สุริยพงษ์รังษี
****************************************

2. ไตเติ้ล (บรรเลง)
3. พระราชนิพนธ์ พระมหามงคล (บรรเลง)
4. เชิญ (พรศุลี วิชเวช, อรดี วิชเวช, ปาน นิธิมา วิชเวช, นุ่น สุบงกช ทองช่วง, ยุ้ย ปิยวรรณ สงวนทรัพย์, มีน ณัฏฐ์นรี มะลิทอง)

****************************************
พิธีกร คุณอรอนงค์ เสนะวงศ์
****************************************

ช่วง "ราวจุติจากฟากฟ้า งามสง่านางสาวไทย"

5. เรณูดอกฟ้า (อรัญญา นามวงศ์ ศิระฉายา)
6. ลักษมีเฉิดโฉม (เศรษฐา ศิระฉายา)
7. นางฟ้าจำแลง (เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์)
8. สาวน้อยร้อยชั่ง (เอ็ม เชี่ยวชาญ กิจสมบัติไชย)
9. นางในฝัน (โน้ต พรชัย เอกศิริพงษ์)
10. สาวสุดสวย (ดุ๊ก ณัฐวุฒิ เนตรเจริญ-นุ่น สุบงกช ทองช่วง)
11. หนึ่งน้องนางเดียว (รัตนพล จินตกานนท์)
12. เพียงเงา (รัชตพันธ์ พงศบุตร)
13. ศกุนตลา (อรวี สัจจานนท์)
14. ยอดกัลยาณี (พีระยุทธ อุปถัมภ์)
15. บัวงาม หรือ เกียรติศักดิ์หญิงไทย (พรศุลี วิชเวช)

****************************************
พิธีกร คุณอรอนงค์ เสนะวงศ์
****************************************
ช่วง "ดุจดังใจใฝ่ฝัน สถาบันบัณฑิตไทย"

16. จามจุรีศรีจุฬา (มีน ณัฏฐ์นรี มะลิทอง)
17. ลาแล้วจามจุรี (นันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ)
18. ขวัญโดม (โน้ต พรชัย เอกศิริพงษ์)
19. โดมในดวงใจ (พรศุลี วิชเวช)
20. เกษตรสามัคคี (หมู่)
21. พนาสวาท (โอ๋ ศราวิน วงษ์สุวรรณ-หนึ่ง หนึ่งฤทัย สิงห์ทอง)
22. ลาภูพิงค์ (เอ็ม เชี่ยวชาญ กิจสมบัติไชย-นุ่น สุบงกช ทองช่วง)
23. อ่างแก้ว (หมู่)

****************************************
พัก 15 นาที
****************************************
พิธีกร คุณอรอนงค์ เสนะวงศ์
****************************************

ช่วง "ชูเชิดเฉิดฉันท์ สถาบันกองทัพไทย"

24. รั้วแดงกำแพงเหลือง (ต๊ะ พิเชษฐ์ จิรารัตนาศิริ)
25. มนต์มัฆวาน (หมู่)
26. ถอนสมอ (โน้ต พรชัย, ซัน ชาตรี, โอ๋ ศราวิน, มีน ณัฏฐ์นรี, หนึ่ง หนึ่งฤทัย, พลอย อัมพร)
27. พรานทะเล (เจือนศักดิ์ น้อยสุวรรณ)
28. แดนนภา (อรวี สัจจานนท์)
29. ผู้ครองฟ้า (โปร์ ปพนธีร์ วีระประวัติ)
30. สนสามพราน (เอ็ม เชี่ยวชาญ กิจสมบัติไชย นำหมู่หญิงดาวรุ่งคลื่นลูกใหม่)
31. ลาแล้วสามพราน (พรศุลี วิชเวช)

****************************************
พิธีกร คุณอรอนงค์ เสนะวงศ์
****************************************

ช่วง "ร่ายลีลา เริงลีลาศ เพริศพิลาศสังคมไทย"

32. พระราชนิพนธ์ ดวงใจกับความรัก (กาญจนา สายสิริพร, วัลย์นภัส จิรสิทธิธำรงค์)
33. ธนูรัก (นุ่น สุบงกช ทองช่วง)
34. ขอพบในฝัน (เจือนศักดิ์ น้อยสุวรรณ)
35. ฟลอร์เฟื่องฟ้า (ฟอร์ด สบชัย ไกรยูรเสน)
36. ปลูกรัก (จิมมี่ บัญชา รักษาจันทร์)
37. ชีวีตวอลทซ์ (พรศุลี วิชเวช นำหมู่ป
38. ฝนเอย (ยุ้ย ปิยวรรณ สงวนทรัพย์)
39. พระราชนิพนธ์ แสงเดือน (รุจิโรจ เอี่ยมลำเนา)
40. เดือนคล้อยคอยรัก (หนึ่ง หนึ่งฤทัย สิงห์ทอง)
41. พระราชนิพนธ์ สายฝน (สวิง) (อรดี วิชเวช)
42. กบใต้กอบัว (มะเหมี่ยว ศศิพิมพ์ อาทยะกุล)
43. คอยคู่ (มีน ณัฏฐ์นรี มะลิทอง)
44. เมื่อฉันพบเธอ (ทีพรักษ์ แสงเงิน)
45. หิมพานต์ (นุ่น สุบงกช ทองช่วง)
46. สุดที่รัก (รัตนพล จินตกานนท์)
47. ชะชะช่าพาเพลิน (ปาน นิธิมา วิชเวช นำหมู่)
48. นี่แหละสวรรค์ (มะเหมี่ยว ศศิพิมพ์ อาทยะกุล)
49. ปวดใจ (จิตนภา จิตอารี)
50. เพ็ญโฉม (ซัน ชาตรี ชุ่มจิต)
51. มาลัยดอกรัก (นุ่น สุบงกช, ยุ้ย ปิยวรรณ, มีน ณัฏฐ์นรี)
52. คนเหมือนกัน (ซัน ชาตรี, ดุ๊ก ณัฐวุฒิ, โอ๋ ศราวิน)
53. ร้อนใจรัก (ต๊ะ พิเชษฐ์ จิรารัตนาศิริ)
54. ผู้ชายนะเออ (ปาน นิธิมา, ยุ้ย ปิยวรรณ, นุ่น สุบงกช)
55. ตะลุงสากล (ดุ๊ก ณัฐวุฒิ เนตรเจริญ)
56. ตะลุงมอญซ่อนผ้า (รัชตพันธ์ พงศบุตร-อรดี วิชเวช)
57. เพลงฟ้า (อรดี วิชเวช นำหมู่)
58. แด่ที่รักใคร่ (หมู่)

****************************************
พิธีกร คุณอรอนงค์ เสนะวงศ์
****************************************

ช่วง "เพลงระบิลก้องหล้า สุนทราภรณ์คู่ฟ้าไทย"

59. ในฝัน (กำธร สุวรรณปิยะศิริ)
60. 100 ปี ครูเอื้อ (พรศุลี วิชเวช นำหมู่)
61. พระเจ้าทั้งห้า (เปิดเทป/ร้องหมู่)
62. ไตเติ้ล (บรรเลง)

เทพกร บวรศิลป์26 มกราคม 52 เวลา 09:54 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป