อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

26 ม.ค. 2564
03640
Attention khun Somsri ka!!!!!!!!!!!
Please advise the name of the song khun Pensri that you played from station this morning. This songs was after Praipitsadarn two songs. It is khun Pensri''s beautiful songs that I never heard anywhere before. Khun Somsri, all songs at your station are the super songs. I always listen to your station at my dinner time.
Million thanks. Happy Valentine''s Day......2/14/09

Preecha15 กุมภาพันธ์ 52 เวลา 07:10 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป