อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

26 ม.ค. 2564
03644
ตำนานเพลงคู่...กรมประชาสัมพันธ์
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์

พบกันนักร้องมากมาย

สุเทพ วงศ์กำแหง วรนุช อารีย์ มาริษา อมาตยกุล วงจันทร์ ไพโรจน์ นิทัศน์ ละอองศรี ประพนธ์ สุนทรจามร อโศก สุขศิริ โฉมฉาย อรุณฉาน ชรัมภ์ เทพชัย พรเทพ เทพรัตน์ จีราภา ปัญจศิลป์ อุมาพร บัวพึ่ง ดำรง สุทธิพงศ์ ธรรมรัตน์ นวมะรัตน์ คณิตตา จิตต์เจริญ พรรณี สกุลชาคร จั่นทิพย์ สุถินบุตร ภรพรรณ นันทพร ผจงพิศ พุฒพล ทิพย์สุดา แก้วสลับสี จินดารัตน์ สมบูรณ์ จำนงศักดิ์ แดงพันธ์ ฏากร เทพทอง อโณทัย ศุภนิชยารักษ์ ดารานักร้อง วิระ บำรุงศรี และศิลปินรับเชิญ พ.อ.กอบศักดิ์ ชมวัน ซาบซึ้งกับบทเพลงคู่ไพเราะ

จองบัตรได้ที่ โทร 0 2933 8267 , 08 6306 4859 , 08 6386 8653 , 08 1351 7289

รายได้ส่วนหนึ่งมอบสมทบบ้านเด็กอ่อนในสลัมและบ้านเด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ฯ

จาจา18 กุมภาพันธ์ 52 เวลา 13:14 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป