อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

18 ม.ค. 2564
03647
เพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์
ผมเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ โดยปกติแล้ว เพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์นั้น จะใช้คำร้องที่ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร พระพันธ์เอาไว้คือ "เขียวธงขจี ก่อเกิดไมตรีสามัคคีมั่น สถานเรียนเกษตรนั้นควรผูกพันบูชา"
แต่ผมได้ CD รวมเพลงมหาวิทยาลัยซึ่งบรรเลงและขับร้องโดยวงสุนทราภรณ์ กลับมีเนื้อเพลงที่แตกต่างกันออกไป และยาวกว่าที่ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร พระพันธ์เอาไว้ (คือต้องเล่นดนตรีซ้ำ 2 รอบ) รอบแรกนั้นขึ้นต้นว่า "สถาบันเกริกไกร ผดุงไผทไว้ดังมั่น สมเป็นแหล่งขวัญควรผูกพันบูชา" และรอบที่สองขึ้นต้นว่า "เขียวธงขจี ผูกดวงฤดีรักยิ่งใหญ่ ถึงเนาถิ่นไหนยังมั่นในไมตรี" อยากทราบว่ามีท่านใดพอจะทราบที่มาบ้างครับว่ามาจากไหน
และเป็นไปได้ อยากได้เนื้อเพลงที่คณะสุนทราภรณ์ร้องด้วยครับเนื่องจากที่ผมมีนั้นค่อนข้างเก่า เสียงจึงฟังค่อนข้างยากครับ ขอบคุณครับ

นิสิต มก.25 กุมภาพันธ์ 52 เวลา 21:07 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป