อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

25 ม.ค. 2564
03649
คุณสวลีกับเพลงของสุนทราภรณ์
อยากทราบว่าคุณสวลีเคยอัดเพลงให้กับวงสุนทราภรณื(สมัยครูเอื้อยังมีชีวิต)หรือไม่

พงษ์26 กุมภาพันธ์ 52 เวลา 11:21 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป