อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

26 ม.ค. 2564
03657
ด่วนค่ะ ! ปัญหาในห้องบทเพลง
จากการปรับปรุงเวปไซต์บ้านคนรักสุนทราภรณ์ในครั้งนี้ ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับการเข้าเวปของดิฉัน เนื่องจากปกติดิฉันใช้ Firefox เป็นเวป Browser เป็นประจำและไม่ได้ใช้ Explorer เลย

แต่พอภายหลังจากการปรับปรุงเวปนั้น เมื่อดิฉันใช้ Firefox ในการเข้าไปอ่านเนื้อเพลง ในห้องบทเพลง ทุกเพลงจะไม่โชว์สระและวรรณยุกต์ใดๆที่อยู่บนหรือล่างพยัญชนะเลย คือจะโชว์เฉพาะสัญลักษณ์ใดๆที่อยู่ในบรรทัดเท่านั้น แต่พอดิฉันลองเปิดโดยใช้ Explorer นั้นปรากฎว่าการแสดงผลเป็นปกติดี

จึงอยากถามเพื่อนสมาชิกผู้ใช้ Firefox เป็นเวป Browser หรือแม้ผู้ที่ไม่ได้ใช้ Firefox เป็นประจำก็ตามช่วยกรุณาเช็คในกรณีที่เกิดขึ้นนี้ด้วยค่ะ และหากเกิดข้อผิดพลาดอย่างนี้ขึ้นจริงในเครื่องของท่านสมาชิกท่านอื่นๆด้วย ก็ขอเรียนแจ้งให้ท่านเวปมาสเตอร์ช่วยกรุณาจัดการแก้ไขต่อไปค่ะ


sheehan3 มีนาคม 52 เวลา 20:19 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป