อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

14 ก.ค. 2563
00366
My favorite love songs[Pheng rak konk Suntaraporn tee pom chob]
There are so many love Suntaraporn's love songs. I beleive that everyone has their own love songs. Love songs tell what kind of love you have. Please tell us your love songs. Do not be afraid to tell us. The following songs are my love songs. I always sing to myself whenever I am happy or blue. Do not fear to be loved or to love.
----------------
1.Chanmaingam Ves/Kaew Vinai
2.Aromrak[feeling of love] Ves/Surat Montana
3.Roirakroirao Ves/Kaew Montna
4.Alairak Nard/Kaew Montana
5.Saenviyok Aua/Earb Montana
6.Rakjamprak[Vessugram] Aua/Kaew Montana



Preecha/Sun 03 Nov.2002/3.13pm

preecha4 พฤศจิกายน 45 เวลา 04:17 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป