อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

21 ม.ค. 2564
03660
ขอเชิญชมคอนเสิร์ต เริงสราญจิต
วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2552
เวลา13.30-17.30 น.
ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์
พบกับ
วรนุช อารีย์,มาริษา อมาตยกุล,โฉมฉาย อรุณฉาน,
จิตติมา เจือใจ,สุวัจชัย สุทธิมา,ปกรณ์ พรพิสุทธิ์,
ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ,ดวงดาว เถาว์หิรัญ,วาณี จูฑังคะ
พร้อมนักร้องและวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครบทีม

การแสดงพิเศษในชุด พระลอตามไก่ โดย ปกรณ์ พรพิสุทธิ์
และการแหล่ยอยศพระลอ จาก ศิลปินแห่งชาติ ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ
พร้อมทั้งการบรรเลงเพลงสังคีตสัมพันธ์ จากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์

รายได้สมทบทุนโครงการเกษตร อาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนยากจนในชนบท และทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนในต่างจังหวัด

ติดต่อซื้อบัตร ที่ คุณโฉมฉาย อรุณฉาน
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการดนตรี
กรมประชาสัมพันธ์
086-5757833retrogirl5 มีนาคม 52 เวลา 23:37 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป