อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

26 ม.ค. 2564
03670
"ถนัดศรี"-ครูของนักร้อง
จาก "ข่าวสด"
10 มีนาคม 2552
(เก็บเรื่องมาเล่า โดย ชนา ชลาศัย)


นับวันวงการเพลงไทยจะหานักร้องที่ออกเสียงอักขระได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยได้น้อยลงทุกที

ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง) ประจำปี 2551 เป็นตัวอย่างหนึ่งของนักร้องที่ได้รับการยกย่อง

จากคำประกาศเกียรติคุณ ในหนังสือ "ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2551" สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เรียบเรียงประวัติม.ร.ว.ถนัดศรีตอนหนึ่งว่า

เป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ด้านศิลปะการแสดงมาตั้งแต่เยาว์วัย เมื่อได้รับการฝึกสอนและฝึกฝนจากคุณครูและผู้รู้ จึงทำให้มีพัฒนาการด้านศิลปะ โดยเฉพาะด้านการขับร้องเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลอย่างดีเยี่ยม กระทั่งได้รับความไว้วางใจจากครูเอื้อ สุนทรสนาน ครูแก้ว อัจฉริยะกุล ครูล้วน ควันธรรม และครูเพลงท่านอื่นๆ มอบหมายให้เป็นผู้คอยให้คำแนะนำ สอนเทคนิควิธีการขับร้องเพลงแก่นักร้องรุ่นน้องๆ ที่เพิ่งเข้ามาขับร้องเพลงใหม่ๆ หลายคน

การขับร้องเพลงของม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดังต่อไปนี้

1.ขับร้องเพลงได้อย่างถูกต้องทุกตัวอักษร ออกเสียงชัดเจนทุกคำพูด เสียงร้องจึงมีความไพเราะ

2.เสียงเอื้อนไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร คือ เสียงนุ่มลากเสียงได้ยาวโดยไม่ต้องถอนหายใจ จึงเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีผู้ใดสามารถทำได้เหมือนหรือเลียนแบบได้ยาก เพราะมีพื้นฐานการขับร้องเพลงไทยเดิมที่ได้สนใจตั้งแต่เด็ก ประกอบกับคุณตา คือ คุณหลวงกล่อม โกศลศัพท์ ได้ฝึกสอนการขับเสภาและการขับร้องเพลงไทยให้

3.การออกเสียงอักขรฐานกรณ์ คำควบกล้ำ ตัว "ร" ตัว "ล" มีความชัดเจนถูกต้องในระดับที่เป็นตัวอย่างได้ จนสามารถพัฒนาไปเป็นผู้ประกาศ พิธีกรผู้ดำเนินรายการทางโทรทัศน์และวิทยุได้ดีเยี่ยม จึงได้รับเชิญจากกรมประชาสัมพันธ์ให้เป็นกรรมการคัดเลือกผู้ประกาศและพิธีกรดำเนินรายการทางโทรทัศน์หลายปี และได้รับรางวัลจากวงการวิทยุ โทรทัศน์หลายรายการ

4.เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน รู้จักวิธีแต่งกลอนที่มีสัมผัสนอกสัมผัสใน และยังมีความรู้เรื่องโน้ตดนตรีอีกด้วย ดังนั้น เมื่อมี เพลงใหม่ๆ ที่มีผู้แต่งให้ขับร้องก็จะขอดูเนื้อก่อนทุกครั้ง หากพบว่าเมื่อขับร้องไปแล้วเนื้อเพลงไม่สัมพันธ์กัน ไม่สละสลวย ก็จะร่วมกับผู้แต่งแก้ไขหรือเพิ่มเติมเนื้อเพลงเพื่อให้เพลงนั้นมีความไพเราะมากยิ่งขึ้น เป็นเพลงไทยสากลที่มีคุณค่า เช่น เพลงเที่ยงคืนของครูสมศักดิ์ เทพานนท์

เหมาะกับเกียรติยศที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติยิ่ง


ดุสิตา10 มีนาคม 52 เวลา 02:18 น.


ความเห็นที่ 1
ขอทราบเพื่อเป็นความรู้ครับ เพลงแรกที่ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์บันทึกเสียงคือเพลงอะไร เป็นผลงานใคร บันทึกเสียงไว้ในปีพ.ศ.อะไร ใช่เพลงคอยอ้อมกอดพี่หรือไม่ครับ

koonchai thanacheevit 21 มีนาคม 61 เวลา 04:56 น.
ความเห็นที่ 2
ขอทราบเพื่อเป็นความรู้ครับ เพลงแรกที่ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์บันทึกเสียงคือเพลงอะไร เป็นผลงานใคร บันทึกเสียงไว้ในปีพ.ศ.อะไร ใช่เพลงคอยอ้อมกอดพี่หรือไม่ครับ

koonchai thanacheevit 21 มีนาคม 61 เวลา 04:56 น.
โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป