อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

26 ม.ค. 2564
03677
รางวัลประทานรักษ์กรุง และคอนเสิร์ตการกุศลรักษ์กรุงครั้งที่ 1 พบกับสะพานเชือมเวลาลูกกรุง วันที่ 22 มีนานี้ ณ หอวชิราวุธฯ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในงานคอนเสิร์ตการกุศล รักษ์กรุง ครั้งที่ 1 เพิ่อเป็นการส่งเสริมสืบสานเพลงไทยลูกกรุง โดยนำสะพานแห่งเวลานำศิลปินแห่งชาติ ศิลปินนักร้องเพลงไทยลูกกรุงในอดีต มาพบกับ นักร้องดาวรุ่งลูกกรุงรุ่นใหม่ อาทิ สุเทพ วงศ์กำแหง วินัย พันธุรักษ์ ดาวใจ ไพรจิต นัดดา วิยกาญจน์ จิตติมา เจือใจ ฯลฯ พบกับ เอ ศุภชัย โอห์ม นนทวรรธน์ นุ๊ก ธัญสินี ฯลฯ

และ มีการประทานรางวัล รักษ์กรุงอวอร์ด แก่บรรดาศิลปินนักร้องเพลงไทยลูกกรุงดีเด่น ทีมีผลงานเพลงออกเผยแพร่ในรอบปี 2551-2552 ดังนี้

1 ประเภทนักร้องดีเด่นลูกกรุงฝ่ายชาย ได้แก่ คุณวินัย พันธุรักษ์ จากบทเพลงทิวาแห่งชีวิต อัลบั้ม รุ่งอรุณเบิกฟ้า บ.แกรมมี่โกลด์
2 ประเภทนักร้องดีเด่น ลูกกรุงฝ่ายหญิง ได้แก่ คุณจิตติมา เจือใจ จากบทเพลง โลกกับความรัก อัลบั้ม รุ่งอรุณเบิกฟ้า บ. แกรมมี่โกลด์
3 ประเภทนักร้องดาวรุ่งลูกกรุงดีเด่นฝ่ายชาย ได้แก่ คุณ เอศุภชัย จากบทเพลง คนจะรักกัน อัลบั้ม เพลงรักชาวกรุง บ. เมโทรแผ่นเสียงเทป 1981 จำกัด
4 ประเภทนักร้องดาวรุ่งลูกกรุงดีเด่นฝ่ายหญิง ได้แก่ คุณคำหวานวีรเวศร์ จากบทเพลง นกขมิ้น อัลบั้ม จากรัตติกาลสู่อรุณ บ. แกรมมี่โกล์ดจำกัด
5 ประเภทเพลงขับร้องคู่ดีเด่น ได้แก่ เพลงคืนหนึ่ง ขับร้องโดย คุณนุกธัญสินี เปรมวงศ์ และ คุณ เอ ศุภชัย จากอัลบั้มเพลงรักชาวกรุง บ.เมโทรฯ
และเพลง มนต์รักคอกคำใต้ ขับร้องโดยคุณโอห์ม นนทวรรธน์ เรืองสกุล และพรทิพย์พันตาวงศ์ อัลบั้ม คู่หวาน บ.ศาลาเฉลิมกรุงฯ

ทั้งหมดจะเข้าเฝ้ารับประทานรางวัล จากองค์ประธาน และ องค์ประธานจะทอดพระเนตรคอนเสิร์ต รักษ์กรุง ต่อจากพิธีประทานรางวัล ในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2552 เวลา 14.00 น ณหอวชิราวุธานุสรณ์ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรีกรุงเทพฯ จองบัตรใบละ 2000 บาทได้เข้าเฝ้ารับประทานของที่ระลึกด้วย โทร 0899650629

รายจะงาน14 มีนาคม 52 เวลา 10:08 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป