อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

9 ส.ค. 2563
03706
ขอเชิญชมและรับฟังดนตรี ในโครงการ "ดนตรีในสวน ชวนเสริมสุขภาพ"
ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ครับ

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จัดโครงการ "ดนตรีในสวน ชวนเสริมสุขภาพ" โดยจัดแสดงทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2552 เริ่มครั้งแรกวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2552 เวลา 17.00 น.

กำหนดการและพิธีเปิดโครงการ "ดนตรีในสวน ชวนเสริมสุขภาพ"
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2552 เวลา 16.30 - 19.00 น.
เนื่องใน "วันอนุรักษ์มรดกไทย"
โอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ บริเวณสวนสาธารณะข้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา
กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เวลา 16.30 น. การบรรเลงดนตรีจากวงดนตรีไทยจากโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
เวลา 16.50 น. "อาศิรวาทเทพรัตนราชสดุดี" โดย ชัยพร ทับพวาธินทร์ จากวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์
เวลา 17.00 น. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา (ดร.สุทิติ ขัตติยะ) กล่าวรายงาน
เวลา 17.10 น. อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นายเผชิญ ขำโพธิ์) กล่าวเปิดโครงการ
เวลา 17.20 น. การขับร้องเพลงจากนักร้องรับเชิญและประชาชนทั่วไป
เวลา 18.00 น. เคารพธงชาติ
เวลา 18.05 น. การขับร้องเพลงจากนักร้องรับเชิญและประชาชนทั่วไป (ต่อ)
เวลา 19.00 น. สิ้นสุดกิจกรรมของวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2552

หมายเหตุ พบกับ ภรพรรณ นันทพร และนักร้องรับเชิญ พรพิรุณ, วรนุช อารีย์, มาริษา อมาตยกุล, อโศก สุขศิริพรฤทธิ์, โฉมฉาย อรุณฉาน และจำนงศักดิ์ แดงพันธ์

เทพกร บวรศิลป์30 มีนาคม 52 เวลา 16:45 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป