อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

9 ธ.ค. 2564
00039
สาวอัมพวา
เพลงสาวอัมพวา คุณ วิชัย โกกิลกนิษฐ หรือธาตรี เป็นผู้แต่งครับ ผู้แต่งสรมรสกับ บุญชู ศรีสวัสดิ์ ซึ่งเป็นชาวอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดที่เป็นบ่อเกิดของศิลปินเพลงหลายท่าน เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรัก ธาตรีจึงได้แต่งเพลง "สาวอัมพวา" ซึ่งครูเอื้อ มอบให้นพดฬ ชาวไร่เงินขับร้อง

สมถวิล21 มีนาคม 45 เวลา 07:15 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป