อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

28 พ.ย. 2564
00040
ที่มาของเพลงอุษาสวาท
ผู้แต่งเนื้อร้องคือคุณ สุรัฐ พุกกะเวส ซึ่งได้แต่งงานกัยคุณ อุษา (บุญญรักษ์) พุกกะเวส จึงเป็นที่มาของเพลง

สมถวิล22 มีนาคม 45 เวลา 06:54 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป