อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

15 ส.ค. 2563
04040
Suntaraporn Singing Camp 2 การประกวดขับร้องเพลงระดับเยาวชน
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ มูลนิธิสุนทราภรณ์จัดการประกวดขับร้องเพลงระดับเยาวชน "คลื่นลูกใหม่หัวใจสุนทราภรณ์ ครั้งที่ 2" ประจำปี 2552 และได้ทำการคัดเลือกรอบแรกจากผลงานที่ส่งเข้ามาในรูปซีดีและเทป ได้ผู้เข้ารอบ 20 คน สำรอง 5 คน ซึ่งจะทำการเก็บตัวเข้าอบรมการขับร้องเพลงสุนทราภรณ์ Suntaraporn Singing Camp 2 ที่ รร.สุนทราภรณ์ฯ ในวันที่ 19,20 และ 21 ต.ค.52 โดยมี Orientation ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 19 และคุณรวงทอง ทองลั่นธม ศิลปินแห่งชาติให้เกียรติอบรม Master Class ในช่วงบ่าย

ส่วนวันที่ 20-21 ต.ค. จะเป็นการฝึกหาเพลงสำหรับเข้าประกวดที่จะเหมาะกับเสียงของผู้เข้าอบรมแต่ละคน โดยมีคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์รุ่น 1 และ 2 เป็นพี่เลี้ยง

ส่วนการฝึกด้านบุคคลิกภาพและการใช้ภาษาไทยจะเป็นที่ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในวันที่ 22 ต.ค. รวมระยะเวลาการอบรม 4 วันเต็มโดยไม่ม่ค่าใช้จ่าย

การประกวดรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันพุธที่ ๑๑ พ.ย. ๕๒ ตั้งแต่เวลา ๑๕๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ที่ ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

เวลา ๑๙๐๐ . พิธีมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลขวัญใจคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์

มินิคอนเสิร์ตของคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์ รุ่น ๑,๒ และ ๓ และนักร้องรับเชิญ คุณรวงทอง ทองลั่นธม ศิลปินแห่งชาติ และ คุณพรศุลี วิชเวช การเวกเสียงใส

สนใจสำรองบัตรราคา 300,200,100 บาท และ 30 บาทสำหรับนักเรียนนักศึกษา ได้ที่ กองบริการอาคารสถานที่ฯ ชั้น 1 สนงอธิการบดี ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โทร 034 255 792, 0819 809-1482 และ ที่ รร.สุนทราภรณ์ฯ 081 649-3635

โรงเรียน...14 ตุลาคม 52 เวลา 21:48 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป