อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

11 เม.ย. 2563
04057
คอนเสิร์ตการกุศล เพลงหรรษา พาเที่ยวไทยสามฤดู
ขอเชิญร่วมอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงไทยสากลกับบทเพลงอันไพเราะสุดพิเศษในคอนเสิร์ตการกุศล เพลงหรรษา พาเที่ยวไทย พบกับศิลปิน ประพนธ์ สุนทรจามร วรนุช อารีย์ มาริษา อมาตยกุล วงจันทร์ ไพโรจน์ อโศก สุขศิริพรฤทธิ์ ธรรมรัตน์ นวมะรัตน์ ดำรง สุทธิพงศ์ สมคิด เกษมศรี จั่นทิพย์ สุถินบุตร
พรรณี สกุลชาคร อุมาพร บัวผึ้ง ฉัตรแก้ว พรภัทร อภิชา พูลสวัสดิ์ ผจงพิศ พุฒิพล จำนงศักดิ์ แดงพันธ์ อโณทัย ศุภนิธยารักษ์ วีระ บำรุงศรี ฯลฯ ในบทเพลง
พักร้อน ไปตากอากาศ ลมทะล อุ่นไอรัก เกาะลอย กรุงเทพฯราตรี ภูกระดึง เพชรบุรีแดนใจ ปากลัด ผาเงอบ คลองมอญ ฯลฯ

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ จองบัตรได้ที่ 02 933 8267, 081 351 7289, 086 386 8653

ตรังเมืองงาม30 ตุลาคม 52 เวลา 22:16 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป