อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

16 ส.ค. 2563
04084
แผ่นเสียงรุ่นเก่า
เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าในยุคที่ครูเอื้อเป็นหัวหน้าวงกรม ฯ นั้น ถ้าเป็นงานหลวงใช้ชื่อวงว่า วงกรม ฯ ถ้าเป็นงานส่วนตัวใช้ชื่อว่า วงสุน ฯ แต่ท่ียังกังขาอยู่ก็คือในการทำแผ่นเสียงออกจำหน่ายนั้น ซึ่งต้องไม่ใช่งานหลวงแน่ แต่ทำไมแผ่นเสียงรุ่นเก่าจึงมีการใช้ชื่อวงกรม ฯ ในการทำแผ่นด้วย วานท่านผู้รู้โปรดให้ความกระจ่างด้วย

P26 พฤศจิกายน 52 เวลา 13:00 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป