อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

7 ก.ค. 2563
04142
คุณมัณฑนา โมรากุล ศิลปินแห่งชาติปีนี้
ข่าวดีในโอกาสร้อยปีครูเอื้อ
คุณมัณฑนา โมรากุลได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติประจำปีนี้ ที่จริงท่านน่าจะได้มานานแล้ว

รองทวง7 มกราคม 53 เวลา 14:04 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป