อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

16 ก.ค. 2563
04148
งานแถลงข่าว การจัดงานฉลอง "๑๐๐ ปี ชาตกาลครูเอื้อ สุนทรสนาน"
กระทรวงวัฒนธรรมจะร่วมกับมูลนิธิสุนทราภรณ์จัดงานแถลงข่าว การจัดงานฉลอง "๑๐๐ ปี ชาตกาลครูเอื้อ สุนทรสนาน" ในวันอังคารที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๙ กระทรวงวัฒนธรรม อาคารธนาลงกรณ์ ถนนบรมราชชนนี กทม โดย ฯพณฯ ธีระ สลักเพชร รมว กวธ จะเป็นประธาน

งานจะเริ่มในเวลา 13.30 น. ลงทะเบียนรับของชำร่วย ชมนิทรรศการ ๑๐๐ ปี ครูเอื้อ สุนทรสนาน
๑๔.๐๐ น. รมว กวธ และ ปลัด กวธ ถึงห้องประชุม รับฟังบทเพลง "๑๐๐ ปี ครูเอื้อ สุนทรสนาน" และ เพลงรำวงลอยกระทง บรรเลงและขับร้องโดยชาวคณะสุนทราภรณ์ โดยคุณอรอนงค์ เสนะวงศ์ พิธีกร จะเป็นผู้อธิบายถึงความเป็นสากลของเพลงรำวงลอยกระทง เพลงไทยเพลงเดียวที่เป็นที่รู้จักและร้องกันทั่วโลก

๑๔.๒๐ น. รมว กวธ ปลัด กวธ และ กรรมการ-เลขานุการ มูลนิธิสุนทราภรณ์ ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานฉลองตั้งแต่ ม.ค. ๕๓ - ม.ค. ๕๔

๑๔.๕๐ น. เปิดให้ซักถาม และ ถ่ายภาพร่วมกัน

ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนและผู้มีเกียรติร่วมงานโรงเรียน...13 มกราคม 53 เวลา 22:30 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป