อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

10 เม.ย. 2563
04159
โฉมฉาย อรุณฉาน ศิลปินกตัญญูครูเพลง
โฉมฉายเผยความรู้สึกดีใจ ส่วนหนึ่งเกิดจากความเมตตาของผู้ใหญ่ ผู้บริหารประเทศที่ได้เล็งเห็นว่าบทเพลงอันมีคุณค่าของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์สามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะโครงการไทยเข้มแข็ง ที่ทางวงกรมประชาสัมพันธ์ได้รับมอบหมาย จากสำนักนายกรัฐมนตรีให้ช่วยนำบทเพลงมาร่วมสร้างสรรค์กระตุ้นให้เกิดความรักสามัคคีในสังคมไทย

''''วงการเพลงลูกกรุงเราพัฒนามากขึ้น จากที่แฟนเพลงเคยแยกแนวเพลง เป็นเพลงของกรมประชาสัมพันธ์ แนวสุเทพ-สวลี ขณะนี้เป็นน้ำหนึ่งเดียวกัน สังคมของนักร้องลูกกรุงรักกันมาก ดูแลซึ่งกัน โดยมีสมาคมนักร้องฯ เป็นศูนย์รวม เชื่อว่าจากจุดนี้เองทำให้รัฐบาลเล็งเห็นเป็นประโยชน์ และเปิดโอกาสให้ประชาชนแฟนเพลงลูกกรุงได้รับฟังบทเพลงอันมีความหมายเหล่านี้ผ่านศิลปินต้นแบบในช่วงเวลาดีๆ ต้องขอขอบคุณทุกส่วนไว้ ณ ที่นี้'''' โฉมฉายกล่าว

และด้วยความเป็นศิลปินตัวอย่าง เนื่องในวันครู วันสำคัญของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น ''''แม่พิมพ์-พ่อพิมพ์ของชาติ'''' ทางสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูบูชาครู ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีการประกาศเกียรติคุณ ''''มอบโล่'''' ให้กับนักแต่งเพลงชั้น ''''บรมครู'''' จำนวน 60 ท่าน และนักร้องกตัญญูอีก 9 ท่าน โดยนักร้องลูกกรุง คือ โฉมฉาย อรุณฉาน กับ นิสา อาภรณ์

ขอขอบคุณ ภาพและข่าวจาก "สยามดารา" 17 มกราคม 2553

นี่เลยเชิญ คลิกดุสิตา17 มกราคม 53 เวลา 07:20 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป